Met het formele bestuursbesluit op 20 december 2022 voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN, is de overgang van het fonds naar PMT een feit. In maart 2023 zijn de pensioenaanspraken en -uitkeringen administratief ondergebracht bij PMT. Daarmee is Pensioenfonds MN nu officieel ‘in liquidatie’ (Pf MN i.l.). Met ingang van 1 maart 2023 is de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN naar PMT volledig afgerond en hebben wij onze administratie overgedragen. Voor uw pensioen gerelateerde vragen verwijzen wij u dan ook door naar: Contactformulier - PMT.

Wilt u alle nieuwsberichten zien? klik dan hier