Met ingang van 1 maart 2023 is de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN naar PMT volledig afgerond en hebben wij onze administratie overgedragen. Voor uw pensioen gerelateerde vragen verwijzen wij u dan ook door naar: Contactformulier - PMT.