Wat koopt u later nog van uw pensioen? - Pensioenfonds MN

Wat koopt u later nog van uw pensioen?

Kent u dat liedje over Annemarie die eerst iets aan haar moeder moest vragen? Ze wilde in 1980 graag een ‘kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond’. 40 jaar later betaal je voor een bioscoopkaartje gemiddeld zo’n € 12, dat is ongeveer 5 keer meer. Het is wel duidelijk: in 40 jaar zijn de prijzen gestegen. Maar wat betekent dit voor uw pensioen? Als u over 40 jaar met pensioen gaat, hoeveel kunt u dan eigenlijk nog kopen van uw pensioen? Oftewel: wat is de koopkracht van uw pensioen?

Sinds vorig jaar ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl niet alleen hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd en u later gaat krijgen. U ziet ook wat uw pensioen nog waard is als u met pensioen gaat.
Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl, log in met uw DigiD, vul in of u een partner heeft of alleenstaand bent, klik op ‘Bekijk mijn   pensioenoverzicht’ en open de tab ‘Vooruitblik’. 

U ziet drie verschillende pijlen: een pijl omhoog, een pijl naar links en een pijl naar rechts. Bij de pijlen staan bedragen. De bedragen zijn berekend op basis van zo’n 2.000 verschillende scenario’s. Deze scenario’s houden niet alleen rekening met stijgende prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie: de rente en de beurskoersen.

Verwacht eindresultaat

Bij de pijl ‘verwacht eindresultaat’ ziet u hoeveel pensioen u naar verwachting gaat krijgen. Dit is inclusief AOW en pensioen dat u bij andere pensioenfondsen heeft opgebouwd. U kunt dit bedrag vergelijken met uw huidige netto salaris. U ziet dus wat uw pensioen waard is op het moment dat u met pensioen gaat.

Als het meezit

Dat is het ideale scenario. De top 5% beste scenario’s leiden tot het bedrag dat u ziet bij ‘Als het meezit’. De kans dat het meezit is overigens even groot als de kans dat het tegenzit.

Als het tegenzit

Omdat de bedragen zijn berekend op basis van 2.000 verschillende scenario’s, kan er ook een inschatting worden gemaakt van hoeveel pensioen u gaat krijgen als het tegenzit. In het slechtste geval krijgt u dus dit bedrag. Ook hier geldt: dit bedrag kunt u vergelijken met uw huidige salaris.

Vanaf dit jaar ook op uw UPO

Het UPO dat u dit jaar krijgt laat ook de bedragen zien, die u nu ziet bij ‘Vooruitblik’. Ondanks dat er een uitgebreide berekening met heel veel scenario’s is gebruikt en een statistische analyse heeft plaatsgevonden, betekent het niet dat het zeker is dat u het verwachte pensioen gaat krijgen. De scenario’s worden namelijk regelmatig vernieuwd op basis van nieuwe voorspellingen voor de toekomst. Hoe dichter u bij uw pensioen bent, hoe preciezer de bedragen zijn. Kijk daarom elk jaar eens hoe uw nieuwste pensioenvoorspelling eruit ziet!