Conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services N.V. (Pensioenfonds MN), gevestigd te Den Haag aan de (2595 AK) Prinses Beatrixlaan 15, adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Pensioenfonds MN verwerkt uw gegevens voor het versturen van door u opgevraagde informatie en statistische doelen. Pensioenfonds MN zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Pensioenfonds MN zal deze gegevens op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van de in de WBP genoemde uitzonderingen zoals een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw naam en (e-mail)adres aan Pensioenfonds MN.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website in geaggregeerde vorm vastgelegd. Het betreft hier gegevens zoals de duur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

De website van Pensioenfonds MN bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden getoetst op inhoud en betrouwbaarheid. Pensioenfonds MN kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud en werking van deze websites. Deze privacy policy is in haar werking beperkt tot de website van Pensioenfonds MN.