Pensioenfonds MN voert de pensioenregeling uit. Het fonds is ervoor verantwoordelijk dat medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden van MN het pensioen krijgen waar ze volgens het pensioenreglement op mogen rekenen. 

Het pensioenfonds opereert onafhankelijk

Pensioenfonds MN is een stichting en is onafhankelijk van MN. We bepalen zelfstandig onze koers. Het pensioenvermogen is ook gescheiden van het bedrijfsvermogen. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat al het pensioengeld goed wordt belegd, zodat ook in de toekomst alle pensioenen uitbetaald kunnen worden. Deze werkzaamheden zijn niet eenvoudig en moeten zorgvuldig gebeuren. Om alle processen zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er bestuurders, diverse commissies en een secretariaat.