Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds MN


Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds MN (het fonds) heeft als taak om de belangen van de betrokken partijen bij het fonds evenwichtig en solidair te behartigen. Onder de betrokken partijen verstaat het Verantwoordingsorgaan de actieve deelnemers (werknemers en premievrije voortzetters), de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. 

De taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan bestaan onder meer uit:
  • controle op het handelen van het Bestuur en de Raad van Toezicht;
  • het voordragen van nieuwe werknemersleden voor het Bestuur en leden voor de Raad van Toezicht;
  • adviseren over het door het Bestuur te voeren beleid. 
Het Verantwoordingsorgaan komt regelmatig samen en vergadert daarnaast een aantal keer per jaar met het Bestuur en de Raad van Toezicht van het fonds. Het besluitvormingsproces van het Bestuur wordt door het Verantwoordingsorgaan gevolgd. Het Verantwoordingsorgaan is onderverdeeld in commissies met de kennisgebieden Algemeen, Financieel & Beleggingen en Communicatie. In voorkomende gevallen wordt door het Bestuur advies gevraagd aan het Verantwoordingsorgaan, in andere gevallen vindt informatie via kennisgeving plaats. 
 
Leden Verantwoordingsorgaan
Joyce Sijbrandij (Vz.) Specialist inkomensverzekeringen
Mai-Britt Trojan (Secr.) Business Consultant
Gertjan Moers Beleidsmedewerker
Bernard van de Ven Gepensioneerde
Saskia Mevissen Senior beleidsadviseur
Jeroen Trip Fiduciair adviseur

Meer weten? 
Neem gerust contact op met een van de leden van het Verantwoordingsorgaan.