PF MN is sinds eind 2019 ondertekenaar van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant dat eind 2018 werd afgesloten tussen pensioenfondsen, NGO's, vakbonden en de overheid. Doel van het convenant is om verantwoord te beleggen en misstanden in de productieketen te voorkomen. De afspraken gaan om risico's die niet alleen mogelijk negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van een onderneming - en daarmee mogelijkerwijs op het rendement voor de aandeelhouder of investeerder - maar in beginsel een negatieve impact kunnen hebben op de omgeving en betrokken belanghebbenden, bijvoorbeeld werknemers en omwonenden. De uitvoering van dit beleid wordt gedaan met de instrumenten uit het Pensioenfonds MN MVB beleid (Uitsluiting, ESG-integratie, Actief aandeelhouderschap en Impactinvesteringen). De meerwaarde van dit convenant is ook dat het pensioenfondsen in staat stelt van elkaar en de andere betrokkenen te leren zodat de sector ook als geheel duurzamer wordt.

lees meer