De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en functioneren van het bestuur. Adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging zijn belangrijke aandachtspunten.

Wet versterking bestuur pensioenfondsen 

Sinds 1 januari 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen van kracht. De wet verplicht Nederlandse pensioenfondsen één van de vijf voorgestelde bestuursmodellen te kiezen en implementeren. Deze implementatie moest op 1 juli 2014 gereed zijn, dat is ook gebeurd.

Paritair bestuursmodel

Pensioenfonds MN heeft gekozen voor het paritaire bestuursmodel met 6 bestuurszetels.

De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Dat betekent dat de Raad van Toezicht goedkeuring moet geven op bijvoorbeeld het jaarverslag en de jaarrekening. Ook een eventueel herstelplan moet door de Raad van Toezicht goedgekeurd worden.