Heeft u een klacht over het gedrag van mensen die belast zijn met de uitvoering van de pensioenregeling, of een geschil over de interpretatie van regelingen en besluiten? Probeer dit in eerste instantie met de uitvoeringsorganisatie/pensioenadministratie van MN op te lossen. Als dat niet naar tevredenheid lukt, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen.

U kunt schriftelijk een klacht indienen bij de administrateur van Pensioenfonds MN. Binnen drie maanden na het ontstaan van uw klacht, moet u uw klacht indienen. Bekijk hier de klachtenprocedure. U kunt een klacht indienen door een brief of e-mail te sturen.

Stuur uw brief of e-mail binnen drie maanden naar:
Pensioenfondsmn@mn.nl
Pensioenfonds MN
Postbus 93132
2509 AC Den Haag