Als u een klacht heeft over het gedrag van mensen die belast zijn met de uitvoering van de pensioenregeling, of een geschil over de interpretatie van regelingen en besluiten dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds MN. Binnen drie maanden na het ontstaan van uw klacht, moet u uw klacht indienen bij Pensioenfonds MN. Bekijk hier de klachtenprocedure.

U kunt uw klacht indienen door een brief te sturen

Stuur uw brief binnen drie maanden naar:
Pensioenfonds MN
Postbus 93132
2509 AC Den Haag