Elk jaar worden bedragen en cijfers aangepast. Zoals de franchise, de premie en de hoogte van het ANW-pensioen. In dit overzicht ziet u de ontwikkeling van deze cijfers per jaar.