Het bestuur van Pensioenfonds MN bepaalt zelfstandig de koers. De belangen van de werkgever, de werknemers en pensioengerechtigden zijn in het bestuur vertegenwoordigd. 

Paritair bestuursmodel

Pensioenfonds MN heeft een paritaire bestuursmodel met 6 bestuurszetels. Het statutaire aantal bestuurszetels is gewijzigd van 4 naar 6. 

Werkgever, werknemer en pensioengerechtigden zijn in het bestuur vertegenwoordigd

In het paritaire bestuursmodel zijn er 3 zetels ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de werkgever, 2 zetels voor de vertegenwoordigers van de deelnemers en 1 zetel voor de vertegenwoordiger namens de gepensioneerden.