Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen. Onder een aantal voorwaarden hebben ook uw kinderen recht op een wezenpensioen

Wanneer heeft uw kind recht op wezenpensioen?

Uw kind heeft tot 18 jaar recht op wezenpensioen. Als uw kind studeert, krijgt uw kind tot 27 jaar het wezenpensioen. Ook stief- of pleegkinderen komen in aanmerking voor het wezenpensioen. Voorwaarde is dat u het pensioen niet hebt meegenomen naar uw nieuwe werkgever.

De hoogte van het wezenpensioen

Het wezenpensioen is standaard 20% van het partnerpensioen. Als beide ouders zijn overleden, is de hoogte van het wezenpensioen 40% van het partnerpensioen. Als er meer dan vijf kinderen zijn, wordt het totale wezenpensioen evenredig verdeeld over de kinderen.