U bouwde ook een partnerpensioen op, naast het ouderdomspensioen dat u voor uzelf opbouwde. Als u komt te overlijden, krijgt uw partner dit partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. Voorwaarde is dat u het pensioen niet hebt meegenomen naar een ander pensioenfonds.

De hoogte van het partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als u een ex-partner heeft, kan dat invloed hebben op de hoogte van het partnerpensioen voor uw huidige partner.

Wie wordt gezien als partner?

Als partner wordt gezien degene met wie u, voordat uw pensioen ingaat, bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of met wie u een samenlevingsovereenkomst (of samenlevingsverklaring) bij de notaris heeft afgesloten en met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven. Heeft u een samenlevingsovereenkomst afgesloten? Dan krijgen wij dit niet automatisch door van de gemeente. Stuur ons daarom een kopie van de samenlevingsovereenkomst, zodat uw partner bij ons bekend is. Is uw pensioen ingegaan en krijgt u een nieuwe partner? Uw nieuwe partner komt niet in aanmerking voor partnerpensioen.