U heeft tijdens uw dienstverband bij MN pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds MN. Het pensioen dat u heeft opgebouwd blijft van u. Ouderdomspensioen is de uitkering die u vanaf uw pensioendatum van Pensioenfonds MN ontvangt zolang u in leven bent.

De hoogte van uw ouderdomspensioen vindt u op uw UPO

De exacte hoogte van het ouderdomspensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd bij Pensioenfonds MN, vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U krijgt minimaal één keer in de vijf jaar een UPO van Pensioenfonds MN.

Pensioen bij uw nieuwe werkgever

Misschien bouwt u via uw nieuwe werkgever ook pensioen op. U kunt ervoor kiezen het pensioen dat u bij Pensioenfonds MN heeft opgebouwd, mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. We noemen dit waardeoverdracht. Als u kiest voor waardeoverdracht, krijgt u als u met pensioen gaat geen pensioen meer van Pensioenfonds MN.