Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering.

Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum

De AOW-leeftijd ligt 2016 op 65 jaar en 6 maanden en gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. Kijk voor meer informatie over uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatiet

Als u alleenstaand bent, krijgt u een hogere AOW-uitkering dan iemand die samenwoont of getrouwd is. De precieze bedragen en uitleg over de AOW-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De te verwachten hoogte van uw AOW-uitkering vindt u ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen en uw AOW.

Geen volledige AOW-uitkering als u in het buitenland woont of werkt

Voor elk jaar dat u niet in Nederland woont of werkt, in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd, valt uw AOW-uitkering 2% lager uit. Als u een periode in het buitenland woont of werkt, kan het zijn dat u niet verzekerd bent voor een AOW-uitkering. U krijgt dan later geen volledige AOW-uitkering.