Als u uit dienst gaat bij MN, stopt automatisch uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds MN. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft natuurlijk van u. U kunt twee dingen doen met het opgebouwde pensioen: u kunt het bij Pensioenfonds MN laten staan, of u neemt het pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht.

Waardeoverdracht aanvragen

U heeft bij Pensioenfonds MN pensioen opgebouwd. U kunt ervoor kiezen het opgebouwde pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht.

  • Vraag waardeoverdracht na uw indiensttreding aan door het aanvraagformulier voor waardeoverdracht in te vullen en op te sturen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
  • In de offerte die u krijgt staat hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u krijgt bij uw nieuwe pensioenuitvoerder, in ruil voor het pensioen dat u bij Pensioenfonds MN heeft opgebouwd. De uiteindelijke waarde van uw totale ‘pensioenpot’ blijft natuurlijk hetzelfde. Maar omdat de pensioenregelingen doorgaans verschillen, zijn de pensioenbedragen in de oude en nieuwe regeling zelden gelijk.
  • Pas als u de offerte ondertekent en terugstuurt, zet uw nieuwe pensioenuitvoerder de waardeoverdracht in gang.
  • Als u met pensioen gaat, krijgt u geen pensioen meer van Pensioenfonds MN.

Of waardeoverdracht voor u verstandig is, is een keuze die u zelf moet maken. De volgende vragen kunnen u hierbij helpen:

  • hoe staan uw nieuwe en oude pensioenfonds er financieel voor?
  • welke keuzemogelijkheden heb ik?
  • zijn er mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen?
  • wat is de hoogte van het partnerpensioen bij uw oude en uw nieuwe pensioenuitvoerder?

Waardeoverdracht kan alleen als de financiële situatie van beide pensioenuitvoerders voldoende is

Waardeoverdracht is alleen toegestaan als de dekkingsgraad van Pensioenfonds MN én uw nieuwe pensioenuitvoerder hoger is dan 100%. Als de dekkingsgraad lager is kunt u waardeoverdracht wel alvast aanvragen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de dekkingsgraad van beide fondsen meer dan 100% is.

Einde ANW Pensioen en invaliditeitspensioen

Als u uit dienst gaat, beëindigen wij ook de eventuele verzekering voor ANW Pensioen. De aanspraak op invaliditeitspensioen vervalt ook. Dit pensioen is namelijk ook op verzekeringsbasis.