Als u trouwt (of een geregistreerd partnerschap) aangaat ontstaat er voor uw partner recht op het partnerpensioen in geval u komt te overlijden. En gaat u onverhoopt na verloop van tijd uit elkaar? Uw ex-partner heeft dan recht op een deel van uw pensioen.

De hoogte van het partnerpensioen

Na uw overlijden krijgt uw partner het partnerpensioen dat u via Pensioenfonds MN heeft opgebouwd. Uw partner krijgt partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De daadwerkelijke hoogte van het partnerpensioen is onder andere afhankelijk van het moment van overlijden.

Voorwaarde is dat u het pensioen niet heeft meegenomen naar uw nieuwe werkgever. Als u een ex-partner heeft, kan dat invloed hebben op de hoogte van het partnerpensioen voor uw huidige partner.