Als u gaat samenwonen, ontstaat er voor uw partner onder voorwaarden recht op het partnerpensioen in geval u komt te overlijden. Voorwaarde is dat u een samenlevingsovereenkomst (of samenlevingsverklaring) bij de notaris heeft afgesloten en u beide op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Meld uw partner aan

Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst (of samenlevingsverklaring) naar Pensioenfonds MN. Als uw partner bij het pensioenfonds bekend is, neemt het pensioenfonds bij uw overlijden contact op met uw partner.

De hoogte van het partnerpensioen

Na uw overlijden krijgt uw partner het partnerpensioen dat u via Pensioenfonds MN heeft opgebouwd. Uw partner krijgt partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De daadwerkelijke hoogte van het partnerpensioen is onder andere afhankelijk van het moment van overlijden.

Let op: Als u waardeoverdracht heeft gedaan, is er geen partnerpensioen bij Pensioenfonds MN

Let op: Als u een ex-partner heeft, kan dat invloed hebben op de hoogte van het partnerpensioen voor uw huidige partner. De hoogte van het partnerpensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).