Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken.

Als u met pensioen gaat, kan uw inkomen uit drie onderdelen bestaan:

  1. AOW-uitkering van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank)
  2. Pensioen via uw werkgever(s)
  3. Inkomen dat u zelf heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente)

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van uw pensioen en AOW. Ook pensioen dat u bij eerdere werkgevers heeft opgebouwd. Kijk voor meer informatie over uw AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Keuze 1: wanneer gaat u met pensioen?

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Standaard gaat uw pensioen in vanaf uw 68e. U kunt ook eerder (gedeeltelijk) met pensioen. Op zijn vroegst vijf jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Neem contact met ons op over de mogelijkheden en voorwaarden.

Let op: als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen. Dat komt doordat u minder pensioen opbouwt en wij uw pensioen langer moeten betalen.

Drie maanden voor uw 68e krijgt u een brief van Pensioenfonds MN. Wilt u eerder met pensioen? Neem contact met ons op om te horen hoe dit werkt.

Keuze 2: de hoogte van het partnerpensioen

U kunt (een deel van) uw partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Andersom is ook mogelijk: een deel ouderdomspensioen inwisselen voor extra partnerpensioen. Uw partner moet hier ook toestemming voor geven. Als u geen partner heeft, kunt u het volledige partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Als u na uw pensioen een partner krijgt, komt deze niet in aanmerkingen voor partnerpensioen.

Keuze 3: eerst een hoger pensioen

U kunt kiezen om eerst een hoger pensioen te krijgen, en daarna een lager pensioen. Bijvoorbeeld in de periode dat u nog geen AOW-uitkering van de overheid krijgt, maar wel al pensioen van Pensioenfonds MN wilt krijgen. De totale waarde van uw pensioen van Pensioenfonds MN blijft gelijk. Andersom is ook mogelijk: eerst een lagere en daarna een hogere uitkering.