Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken.

Als u met pensioen gaat, kan uw inkomen uit drie onderdelen bestaan:

  1. AOW-uitkering van de overheid (via de Sociale Verzekeringsbank)
  2. Pensioen via uw werkgever(s)
  3. Inkomen dat u zelf heeft opgebouwd (bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrente)

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van uw pensioen en AOW. Ook pensioen dat u bij eerdere werkgevers heeft opgebouwd. Kijk voor meer informatie over uw AOW-leeftijd op www.svb.nl.

Keuze 1: Wanneer gaat u met pensioen?

U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. Standaard gaat uw pensioen in vanaf uw 68e. U kunt vanaf 55 jaar (gedeeltelijk) met pensioen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden en voorwaarden.

Let op: als u eerder met pensioen gaat, krijgt u een lager pensioen. Dat komt doordat wij uw pensioen langer moeten betalen.

Zelf uw levenslange pensioen berekenen

Bij vervroeging ten opzichte van de Pensioenrekendatum van 68 jaar wordt het ouderdomspensioen verlaagd op basis van de door het Bestuur vast te stellen actuariële en sekseneutrale factoren.

Met onderstaande tabel berekent u zelf met welk kortingspercentage u het opgebouwde pensioen op pensioeningangsdatum moet verlagen.

Leeftijd Verlaagd levenslang OP vanaf leeftijd
55 58,7%
56 60,8%
57 62,9%
58 65,3%
59 67,7%
60 70,4%
61 73,2%
62 76,2%
63 79,4%
64 82,9%
65 86,7%
66 90,7%
67 95,2%
68 100%

Keuze 2: De hoogte van het partnerpensioen

U kunt (een deel van) uw partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Andersom is ook mogelijk: een deel ouderdomspensioen inwisselen voor extra partnerpensioen. Uw partner moet hier ook toestemming voor geven. Als u geen partner heeft, kunt u het volledige partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Als u na uw pensioen een partner krijgt, komt deze niet in aanmerkingen voor partnerpensioen.

Keuze 3: Levenslang hetzelfde pensioen of eerst een hoger pensioen

U kunt kiezen om eerst een hoger pensioen te krijgen, en daarna een lager pensioen. Bijvoorbeeld in de periode dat u nog geen AOW-uitkering van de overheid krijgt, maar wel al pensioen van Pensioenfonds MN wilt krijgen. De totale waarde van uw pensioen van Pensioenfonds MN blijft gelijk. Andersom is ook mogelijk: eerst een lagere en daarna een hogere uitkering.

 

Drie maanden voor uw 68e krijgt u een brief van Pensioenfonds MN. Wilt u eerder met pensioen? Neem contact met ons op.

Vraag een berekening aan bij de administratie van Pensioenfonds MN door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar pensioenfondsmn@mn.nl.