U ontvangt een pensioenuitkering van Pensioenfonds MN. Rond de 25e van elke maand ontvangt u het ouderdomspensioen. U ontvangt het ouderdomspensioen voor de rest van uw leven, ongeacht hoe oud u wordt.

De hoogte van het ouderdomspensioen

U ontvangt elk jaar een uitkeringsspecificatie van Pensioenfonds MN. Op deze specificatie staat hoeveel ouderdomspensioen u krijgt.

AOW-uitkering van de overheid

Naast het pensioen dat u via Pensioenfonds MN krijgt, heeft u waarschijnlijk ook recht op een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-uitkering is een vast bedrag. U krijgt de AOW-uitkering vanaf uw AOW-leeftijd, totdat u komt te overlijden. Meer informatie over de AOW-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.