Onze ambitie is: een waardevast pensioen
Geld wordt elk jaar minder waard door inflatie. Uw pensioen bij Pensioenfonds, wordt daardoor minder waard. Pensioenfonds MN heeft de ambitie uw pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Sinds 2015 streeft Pensioenfonds MN ernaar uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijsindex,, in plaats van aan de loonindex. Pensioenfonds MN vindt het daarnaast belangrijk om de kans op een verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk te houden.

 

Verlaging van de pensioenen

Gezien de huidige financiële positie van Pensioenfonds MN is de kans klein dat we de komende jaren uw pensioen kunnen indexeren. Er bestaat zelfs een kans dat de pensioenen zullen moeten worden verlaagd.

Eind 2015 was de beleidsdekkingsgraad lager dan 104,5%. Pensioenfonds MN heeft een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandse Bank. In dit herstelplan moet aangetoond worden op welke manier de financiële situatie van het fonds weer kan verbeteren. Als Pensioenfonds MN binnen tien jaar niet aan de wettelijk vereiste dekkingsgraad kan voldoen, wordt het herstelplan niet gehaald. In dat geval zullen de pensioenen voorwaardelijk worden verlaagd. Deze verlaging zal dan waarschijnlijk worden uitgesmeerd over 10 jaar. Jaarlijks wordt opnieuw bepaald welk verlagingspercentage nodig is om in tien jaar te voldoen aan de wettelijk vereiste dekkingsgraad. Op basis van de situatie per 31 december 2015 hoefde er nog geen voorwaardelijke korting aangekondigd te worden.

Blijft de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds MN in vijf opeenvolgende jaren onder de 104,5%? Dan is Pensioenfonds MN verplicht om binnen zes maanden maatregelen te nemen, door de pensioenen onvoorwaardelijk te verlagen. Bij dat besluit wordt ook gekeken of de verlaging direct wordt verwerkt of over meerdere jaren gespreid wordt. Dit houdt in dat wanneer de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 voor het vijfde jaar onder de 104,5% ligt, er onvoorwaardelijk gekort moet gaan worden.

Het volledige toeslagbeleid en kortingsbeleid leest u in de ABTN.

Eerst een financiële buffer, daarna verhogen

Financiële buffers zijn essentieel en zorgen ervoor dat het fonds tegen een stootje kan. We gebruiken de financiële buffers daarom niet voor indexatie. De buffer die Pensioenfonds MN wettelijk gezien moet aanhouden, wordt weergegeven met een vereiste dekkingsgraad van 125,4%. Met de dekkingsgraad wordt uitgedrukt of het pensioenfonds financieel gezond is. Voor het besluit om wel of niet toeslag te verlenen kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

  • Is de dekkingsgraad lager dan 125,4%, dan wordt er geen volledige toeslag verleend.
  • Is de beleidsdekkingsgraad tussen de 110% en 125,4%? Dan worden de pensioenen gedeeltelijk verhoogd. De vereiste dekkingsgraad moet ieder jaar opnieuw vastgesteld worden.

Wel of geen toeslag?

Het Bestuur van Pensioenfonds MN beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. U heeft niet automatisch recht op een toeslag. Voor deze toeslag wordt geen reserve gevormd en betaalt u geen premie.

Extra toeslag mag bij dekkingsgraad boven 125,4%

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 125,4% kan het bestuur besluiten een extra toeslag te geven. Het Pensioenfonds mag een extra toeslag geven van 1/5e deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 125,4% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad 130,4% is, dan mag in dat jaar een extra toeslag van maximaal 1% (= 1/5 * 5%) worden gegeven.