U bouwde ook partnerpensioen op, naast het ouderdomspensioen dat u voor uzelf opbouwde. Als u komt te overlijden, krijgt uw partner dit partnerpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt.

De hoogte van het partnerpensioen

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van keuzes die u vlak voordat u met pensioen ging, heeft gemaakt. De hoogte van het partnerpensioen vindt u op uw uitkeringsspecificatie.

Wie wordt gezien als partner?

Als partner wordt gezien degene met wie u vóór u met pensioen ging, bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of met wie u een samenlevingsovereenkomst (of samenlevingsverklaring) bij de notaris heeft afgesloten en met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Een nieuwe partner ná pensioeningangsdatum heeft dus geen recht.