Rond de 25e van elke maand ontvangt u het pensioen van Pensioenfonds MN. In de onderstaande tabel ziet u de precieze betaaldata.

Houd er rekening mee dat de hoogte van uw netto pensioen wijzigt in 2017. De bijdrage Zorgverzekeringswet is gedaald van 5,5% naar 5,4%. Het maximale inkomen waarover u premie betaalt, is gestegen van € 52.763 naar € 53.697. De gevolgen voor uw netto pensioen ziet u voor het eerst bij de betaling in januari.

U kunt op de volgende data uw pensioen van Pensioenfonds MN verwachten