U betaalt belasting over uw pensioenuitkering. Het verschil tussen uw bruto en netto pensioenuitkering is afhankelijk van de belastingtarieven.

Wij houden belasting in op uw pensioen

Pensioenfonds MN is verplicht belasting in te houden op uw brutopensioen. Als de Belastingdienst de belastingtarieven wijzigt, dan betekent dat ook een wijziging in de hoogte van uw nettopensioen. Meer informatie over de belastingtarieven vindt u op de website van de Belastingdienst.

Op uw uitkeringsspecificatie ziet u de hoogte van uw bruto en netto pensioen

U krijgt elk jaar een uitkeringsspecificatie. Op deze specificatie ziet u de hoogte van uw bruto en netto pensioen. Op uw bruto pensioen wordt inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en eigen bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. Daarnaast krijgt u een algemene heffingskorting en (alleenstaande) ouderenkorting.

Pensioen van Pensioenfonds MN in het buitenland

Wij zijn verplicht loonbelasting en premies volksverzekering in te houden op uw pensioen.

Loonbelasting
Woont u in één van de landen waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt, de zogenoemde verdragslanden? Dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonbelasting hoeft te betalen. U moet dan bij de Belastingdienst een verzoek tot ‘vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen’ indienen. U voorkomt hiermee dat u dubbel belasting betaalt: één keer in Nederland en één keer in het land waar u woont.

Premies volksverzekeringen
Naast belasting houden wij ook premies voor de volksverzekeringen in op uw pensioen. Bij 19 gemeentes in Nederland kunt u zich laten registreren als ‘niet-ingezetene’. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de registratie als ‘niet-ingezetene’. Lees hier ook de veelgestelde vragen. Als u ons een uittreksel Registratie Niet-Ingezetene (RNI) stuurt, zorgen wij ervoor dat er geen premies volksverzekeringen meer op uw pensioen worden ingehouden.