• slide
  slide
  slide
 • slide
  slide
  slide
  slide
  slide
 • slide
  slide
  slide
  slide

Actueel

Naar alle berichten

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen?

Zoek het antwoord

Betaaldata

U krijgt elke maand rond de 25e uw pensioen uitbetaald.

Naar alle betaaldata

Interessant voor u

Uw pensioenuitkering

U ontvangt een pensioenuitkering van Pensioenfonds MN. Rond de 25e van elke maand ontvangt u het ouderdomspensioen. U ontvangt het ouderdomspensioen voor de rest van uw leven, ongeacht hoe oud u wordt.

lees meer

Partnerpensioen

Er is ook een pensioen voor uw partner. Als u komt te overlijden, krijgt uw partner dit partnerpensioen totdat uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van keuzes die u vlak voordat u met pensioen ging, heeft gemaakt.

lees meer

Toeslagverlening

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Geld wordt elk jaar minder waard door inflatie. Het pensioen dat u opbouwt, wordt dus ook minder waard. Pensioenfonds MN probeert het koopkrachtverlies te voorkomen door uw opgebouwde pensioen elk jaar te verhogen. We noemen dit toeslagverlening of indexatie.

lees meer

De financiële situatie van het pensioenfonds

De financiële situatie van pensioenfondsen meten we met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichtingen (alle pensioenen die we nu of in de toekomst moeten uitkeren). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies 1 euro in kas, voor elke euro pensioen die we nu of in de toekomst uit moeten keren.

lees meer

Uitgelichte FAQ

Wat is er voor mijn partner geregeld als ik overlijd?

Als u komt te overlijden, krijgt uw partner een partnerpensioen. Uw partner krijgt standaard 70% van uw pensioenuitkering als partnerpensioen. Misschien heeft u voordat u met pensioen ging andere keuzes gemaakt. lees meer

Wat is uw vraag?