Als u een nieuwe relatie krijgt, nadat u met pensioen bent gegaan, heeft dit geen gevolgen meer voor uw pensioen.

Als u komt te overlijden, heeft uw nieuwe partner geen recht op uw partnerpensioen. Een partner komt alleen in aanmerking voor het partnerpensioen als u voordat u met pensioen ging:

  • getrouwd was, of
  • een geregistreerd partnerschap had, of
  • een samenlevingsovereenkomst bij de notaris had afgesloten.