Scheiden of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner krijgt namelijk een deel van uw pensioen. Vanuit de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geregeld dat u en uw ex-partner allebei de helft krijgen van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt onderling andere afspraken maken in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Bijvoorbeeld dat u kiest voor een andere verdeling. Of dat u helemaal afziet van verdeling van de pensioenrechten. Had u een samenlevingsovereenkomst of woont u in het buitland? Geef ons door dat u en uw partner uit elkaar zijn. Stuur ons hiervoor een kopie van de ontbinding.

Als u overlijdt, dan krijgt uw ex-partner het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen

Het partnerpensioen dat u tot aan het einde van uw relatie heeft opgebouwd, gaat volledig naar uw ex-partner. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner dit bijzonder partnerpensioen.

Een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de relatie is voor uw ex-partner

Als u was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had, wordt ook het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd verdeeld. U legt de verdeling vast in het echtscheidingsconvenant. Wilt u dat het pensioenfonds de betaling aan uw ex-partner regelt? Stuur dan binnen twee jaar na uw scheiding een kopie van het echtscheidingsconvenant en het formulier ‘Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen’ naar het pensioenfonds. Anders moet u de betaling aan uw ex-partner zelf regelen.

 

  • Uw ex-partner krijgt zijn of haar deel als u met pensioen gaat. Dat heet pensioenverevening.
  • Uw ex-partner krijgt een zelfstandig recht op ouderdomspensioen en krijgt dit pensioen als hij of de AOW-leeftijd bereikt. Dat heet pensioenconversie.

Pensioenfonds MN berekent kosten voor het verevenen van pensioen. De overige verschillen staan in onderstaande tabel uitgelegd.