Als u in dienst komt bij MN, gaat u automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds MN. U kunt twee keuzes maken.

  1. Heeft u bij een vorige werkgever ook pensioen opgebouwd? Dan kunt u ervoor kiezen het opgebouwde pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds MN. Dit heet waardeoverdracht. 
  2. Vraag binnen één maand na uw indiensttreding een verzekering van ANW Pensioen bij Pensioenfonds MN aan. Deze verzekering is vrijwillig.

Kijk in Op Koers voor een uitleg over uw pensioen bij Pensioenfonds MN en de gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van uw pensioen.