U ontvangt elk jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van Pensioenfonds MN. Op het overzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u naar verwachting nog op gaat bouwen bij Pensioenfonds MN. Ook vindt u informatie over de hoogte van het partnerpensioen en invaliditeitspensioen. Bekijk en bewaar uw UPO goed. Als u wilt weten hoeveel pensioen u of uw partner krijgt, kunt u dit op het UPO vinden.