Het te bereiken pensioen is het pensioen dat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Bij de berekening van het te bereiken pensioen wordt ervan uitgegaan dat u tot aan uw pensioendatum pensioen op blijft bouwen bij Pensioenfonds MN. De berekening wordt gemaakt op basis van uw huidige salarisgegevens, de huidige pensioenregeling en de huidige wetgeving.