Een aantal factoren beïnvloedt de dekkingsgraad.

  • Rente
    Welke invloed de rente op de dekkingsgraad heeft, ziet u het makkelijkst in een voorbeeld. Stel, u wilt over een jaar € 100 pensioen uitkeren. Daarvoor moet u nu vast geld in uw spaarpot stoppen. Hoeveel? Als een rente wordt verwacht van 4%, heeft een pensioenfonds nu € 96 nodig. Wordt er minder rente verwacht, bijvoorbeeld 1%, dan heeft een pensioenfonds nu al € 99 euro nodig. Kortom, hoe lager de rente, hoe meer geld er nodig is om toch aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Omdat de rente sinds de financiële crisis historisch laag is, moeten pensioenfondsen veel geld reserveren voor de verplichtingen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad.
  • Beleggingen
    Een groot deel van uw pensioen wordt betaald uit beleggingsrendementen. Door de tegenvallende rendementen, lopen we inkomsten mis.
  • Langere leeftijdsverwachting
    We leven steeds langer. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar langer leven betekent ook langer van het pensioen genieten, terwijl hier nooit premie voor is betaald. Pensioenfonds MN moet de pensioenen langer uitkeren, waardoor we meer geld moeten reserveren om de pensioenen te betalen.