De gegevens op uw Uniform Pensioenoverzicht zijn gebaseerd op de gegevens die bij Pensioenfonds MN bekend zijn per 31 december van het voorgaande jaar.