Vraag waardeoverdracht na uw indiensttreding aan door het aanvraagformulier voor waardeoverdracht in te vullen en op te sturen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. In de offerte die u krijgt staat hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen u krijgt bij uw nieuwe pensioenuitvoerder, in ruil voor het pensioen dat u via uw vorige werkgever heeft opgebouwd. De uiteindelijke waarde van uw totale ‘pensioenpot’ blijft natuurlijk hetzelfde. Maar omdat de pensioenregelingen doorgaans verschillen, zijn de pensioenbedragen in de oude en nieuwe regeling zelden gelijk. Pas als u de offerte ondertekend en terugstuurt, zet uw nieuwe pensioenuitvoerder de waardeoverdracht in gang. Als u met pensioen gaat, krijgt u geen pensioen meer van uw oude pensioenuitvoerder.