De pensioenleeftijd is sinds 1 januari 2018 68 jaar. Ook het pensioen dat u al heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Uw opgebouwde pensioen wordt hierdoor hoger. Het pensioen hoeft immers korter te worden uitgekeerd. Per saldo blijft de waarde van uw pensioen gelijk. De verhoging van de pensioenleeftijd betekent niet dat u ook twee jaar langer moet blijven werken. U kunt – net zoals nu – ook eerder met pensioen gaan. Als u eerder met pensioen gaat dan 68, wordt uw pensioenuitkering weer lager.