31

okt

Stand van zaken CWO naar PMT en a.s.r.

Stand van zaken CWO naar PMT en a.s.r.
 

Zoals eerder bericht, is de aanvraag voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN naar PMT en a.s.r. op 31 augustus 2022 ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB), met als richtdatum 1 december aanstaande. Naar aanleiding van de aanvraag van Pensioenfonds MN heeft DNB aanvullende vragen aan het bestuur gesteld. Door het verzoek van DNB om extra informatie en berekeningen, is het op dit moment onzeker of de collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. daadwerkelijk per 1 december 2022 kan plaatsvinden. Het bestuur is hierover met DNB in overleg. Zodra meer duidelijk is, worden de deelnemers vanzelfsprekend weer geïnformeerd.

Kijk voor meer informatie op deze pagina met veelgestelde vragen over het CWO traject.