06

dec

Procesinformatie CWO voor uitkeringsgerechtigden

Het goedkeuringstraject van de CWO

Op 22 november heeft De Nederlandse Bank (DNB) een verklaring van Geen Bezwaar afgegeven op de Collectieve Waardeoverdracht (CWO) per 1 december 2022. Dit naar aanleiding van het verzoek van het bestuur eerder dit jaar, op 30 augustus.

Na ontvangst van het akkoord door DNB is het bestuur gestart met het uitvoeren van berekeningen van de overdrachtswaarde. Hierbij is het mogelijk dat een korting moet worden doorgevoerd om de CWO doorgang te kunnen laten vinden. Het maximum van deze eventuele korting is vastgesteld op 3%

Definitief besluit

Op 20 december neemt het bestuur op basis van deze berekeningen een besluit over de CWO per 1 december 2022. Het besluit kan alleen positief zijn als de berekeningen uitkomen binnen de gestelde marge van de korting. Als de berekeningen niet binnen de gestelde marges blijven zal dit leiden tot een negatief besluit. Dan wordt het CWO traject op dit moment stil gelegd om in de nabije toekomst opnieuw op te starten.

Bij een positief besluit volgt controle en overdracht van bestanden

Na het positieve besluit tot de Collectieve Waardeoverdracht worden de bestanden met persoons- en uitkeringsgegevens definitief vastgesteld. Ook worden er controles gedaan door externe accountants en actuarissen.

De betaling van uw uitkering gebeurt nog 2 maanden door Pf MN

Zolang de gegevens nog niet in de administratie van PMT zijn opgenomen verzorgt Pensioenfonds MN in liquidatie (Pf MN i.l.) namens PMT de uitkeringen van de pensioenen. Deze uitkeringen zijn gelijk aan de huidige uitkering, het kortingspercentage van de CWO is hierin dus nog niet verwerkt. Ook de indexatie per 1 januari 2023 van PMT is dan nog niet verwerkt. Dit vanwege administratieve uitvoerbaarheid.

U ontvangt een overzicht met uw pensioenbedragen

Op 18 januari ontvangt u vanuit Pf MN de afrondingsbrief met het pensioen dat zal worden overgedragen aan PMT. In deze brief worden zowel de oorspronkelijke als de gekorte bedragen getoond.  Hierbij ontvangt u ook de jaaropgave van 2022.

Het inladen van de bestanden in de PMT administratie gebeurt in januari en februari. Daarom ontvangt u pas 9 februari een ontvangstbrief van PMT met de uitkeringsgegevens. Deze vervangt dit jaar de jaarlijkse UPOP (Uniform Pensioenoverzicht).  Vanaf het moment dat de gegevens in de administratie van PMT zijn vewerkt zijn deze ook te vinden in MijnPMT.

De betaling van uw uitkering

Vanaf het moment dat de gegevens in de PMT administratie zijn verwerkt ontvangt u ook uw uitkering van PMT. De eerste betaling vindt rond 25 februari 2023 plaats. PMT gaat de uitkeringen per 1 januari indexeren. U ontvangt in januari echter nog uw ongewijzigde uitkering van Pf MN i.l.. In februari ontvangt u het nieuwe pensioenbedrag inclusief de verrekening van de korting over de maanden december en januari. Ook ontvangt u dan met terugwerkende kracht de indexatie over de maand januari. Het bedrag dat u in februari ontvangt wijkt om deze reden af van het bedrag dat u vanaf maart standaard ontvangt.

 

CWO tijdslijn

Voor een compleet overzicht met belangrijke CWO acties in de komende maanden, vindt u hier een handige tijdslijn.