06

dec

Procesinformatie CWO voor gewezen deelnemers

Het goedkeuringstraject van de CWO

Op 22 november heeft De Nederlandse Bank (DNB) een verklaring van Geen Bezwaar afgegeven op de Collectieve Waardeoverdracht (CWO) per 1 december 2022. Dit naar aanleiding van het verzoek van het bestuur eerder dit jaar, op 30 augustus.

Na ontvangst van het akkoord door DNB is het bestuur gestart met het uitvoeren van berekeningen van de overdrachtswaarde. Hierbij is het mogelijk dat een korting moet worden doorgevoerd om de CWO doorgang te kunnen laten vinden. Deze korting is vastgesteld op maximaal 3%.

Definitief besluit

Op 20 december neemt het bestuur op basis van deze berekeningen een besluit over de CWO per 1 december 2022. Het besluit kan alleen positief zijn als de berekeningen uitkomen binnen de gestelde marge van de korting. Als de berekeningen niet binnen de gestelde marges blijven zal dit leiden tot een negatief besluit. Dan wordt het CWO traject op dit moment stil gelegd om in de nabije toekomst opnieuw op te starten.

Bij een positief besluit volgt controle en overdracht van bestanden

Na het positieve besluit tot de Collectieve Waardeoverdracht worden de bestanden met persoons- en uitkeringsgegevens definitief vastgesteld. Ook worden er controles gedaan door externe accountants en actuarissen.

U ontvangt een overzicht met uw pensioenbedragen

Op 18 januari ontvangt u vanuit Pensioenfons MN in liquidatie (Pf MN i.l.)de afrondingsbrief met het pensioenbedrag dat door Pf MN i.l. zal worden overgedragen aan PMT. In deze brief worden zowel de oorspronkelijke als de gekorte bedragen getoond.  

De bestanden worden ingelezen in de administratie van PMT

Het inladen van de bestanden in de PMT administratie gebeurt in februari. Daarbij wordt het kortingspercentage verwerkt. Ook wordt de indexatie door PMT per 1 januari verwerkt in de aanspraken. Vanaf eind februari kan de deelnemer de aanspraken ook inzien in Mijn PMT.

Deelnemers ontvangen een ontvangstbrief

Na verwerking van de gegevens ontvangen de deelnemers in de eerste week van maart een ontvangstbrief van PMT. In de bijlage van deze brief is de indexatie niet verwerkt omdat hier het ontvangen bedrage per 1 december 2022 is opgenomen.  In de UPO (Uniform Pensioenoverzicht) die jaarlijks wordt verstrekt aan deelnemers is de indexatie wel verwerkt.

CWO tijdslijn

Voor een compleet overzicht met belangrijke CWO acties in de komende maanden, vindt u hier een handige tijdslijn.