16

okt

Pensioenfonds MN doet marktuitvraag naar uitvoeringsvarianten

Pensioenfonds MN heeft een informatie-aanvraag uitgezet onder een aantal geselecteerde bedrijfstakpensioenfondsen en algemeen pensioenfondsen naar de mogelijkheden van uitvoering van de pensioenregeling. Dat is de eerder aangekondigde vervolgstap in de verkenning naar de toekomstbestendigheid van het ondernemingspensioenfonds MN. Wij berichtten hierover in de nieuwsbrief van voor de zomer. De verschillende marktpartijen die in de informatie-aanvraag zijn benaderd, moeten inzicht geven in de verschillende uitvoeringsvarianten die passen bij een kwalitatief goede en betaalbare uitvoering van de pensioenregeling van Pensioenfonds MN.

De Pensioencommissie
In de zomer van 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN een Pensioencommissie ingesteld die de opdracht kreeg om de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds te onderzoeken. Hierin is het pensioenfonds van MN overigens niet uniek: ook andere eigen kleinere fondsen van financiële dienstverleners en toezichthouders hebben recent een toekomstverkenning doorlopen of zijn hier nog mee bezig.

De Pensioencommissie – bestaande uit vertegenwoordigers van het verantwoordingsorgaan, de OR, MN als werkgever en het pensioenfondsbestuur - heeft gekeken naar de sterktes en zwaktes van ons ondernemingspensioenfonds en van alternatieve uitvoeringsmodellen. De werkgever en het bestuur van het pensioenfonds hebben er bewust voor gekozen om in de toekomstverkenning gezamenlijk op te trekken. Het is de wens om zowel de toekomstige opbouw voor werknemers als de reeds opgebouwde rechten van deelnemers bij één uitvoerder te hebben. De commissie is bijgestaan door een externe deskundige.

Onderzoek naar het uitvoeringsmodel
Het onderzoek van de Pensioencommissie was nadrukkelijk gericht op het uitvoeringsmodel en niet op de pensioenregeling zelf. Het huidige uitvoeringsmodel (het eigen pensioenfonds) heeft sterke punten, zoals de persoonlijke benadering, betrokkenheid en eigen identiteit en een grote mate van invloed op de eigen regeling. Maar deze sterktes lijken op de lange termijn geen oplossing te bieden voor de structurele bedreigingen die op het fonds afkomen, zoals toenemende regelgeving en uitvoeringskosten en de gevolgen van het nieuwe Pensioenakkoord.

Analyse
De informatie-aanvraag wordt naar verwachting eind 2020 afgerond met een analyse over de best passende oplossing en de aanbieder(s) die daarbij de voorkeur geniet(en). Daarna kunnen de partijen tot een volgende stap komen. Uiteraard houdt het fonds de deelnemers van de volgende stappen in dit proces op de hoogte. Als deelnemers er zeker van zijn dat je op de hoogte bent van het laatste nieuws? Meld je dan ook voor pensioennieuws- en ontwikkelingen in je profiel.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar Pensioenfondsmn@mn.nl, of bel naar 070 – 31 60466. Voor mediavragen verwijzen wij u naar Michiel Cleij, woordvoerder van MN. Hij is te bereiken per mail of telefoon: +31(0) 6 533 933 47.