Vanaf 1 januari 2022 is de pensioenopbouw voor de actieve deelnemers van pensioenfonds MN ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit is tussen de werkgever MN en de vakbonden overeengekomen als onderdeel van gemaakte CAO-afspraken.

Op 30 augustus 2022 heeft het bestuur het besluit genomen tot een collectieve waardeoverdracht van alle bij het pensioenfonds opgebouwde en ingegane pensioenen.

Informatie over “de toekomst van het pensioenfonds MN” vindt u hieronder.

Verder kunt u hier klikken voor een pagina met veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds MN.

 

image

Besluit Pensioenfonds MN in liquidatie (i.l.)

  • 02

    sep

    Pensioenfonds MN i.l. heeft dinsdag 30 augustus 2022 het besluit genomen dat zij het voornemen heeft tot een collectieve waardeoverdracht (CWO) van alle bij het pensioenfonds opgebouwde en ingegane pensioenen. Dit kon omdat het verantwoordingsorgaan een positief advies heeft uitgebracht en de raad van toezicht heeft ingestemd.  Onze officiële melding ligt inmiddels bij De Nederlandsche Bank (DNB), die in principe drie maanden behandeltijd heeft.

    Hiermee sluiten wij een intensief traject met constructieve overleggen met diverse partijen af.

    lees meer
image

Besluit collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. en liquidatie Pensioenfonds MN

image

Presentatie en opname Algemene Vergadering van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van 21 juni 2022.