Vanaf 1 januari 2022 is de pensioenopbouw voor de actieve deelnemers van pensioenfonds MN ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit is tussen de werkgever MN en de vakbonden overeengekomen als onderdeel van gemaakte CAO-afspraken.

Op 30 augustus 2022 heeft het bestuur het besluit genomen tot een collectieve waardeoverdracht van alle bij het pensioenfonds opgebouwde en ingegane pensioenen.

Informatie over “de toekomst van het pensioenfonds MN” vindt u hieronder.

Verder kunt u hier klikken voor een pagina met veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds MN.

 

image

Brief naar oud-medewerkers en gepensioneerden over de toekomst van Pensioenfonds MN

image

Pensioenfonds MN doet marktuitvraag naar uitvoeringsvarianten

image

Naar een toekomstbestendig pensioen voor (oud-)MN'ers

  • 23

    jun

    Pensioenfonds MN beraadt zich op de toekomst. De vraag die het bestuur de komende tijd wil beantwoorden is de volgende: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig pensioen voor onze (ex)deelnemers en gepensioneerden? Het bestuur doet eerst uitvoerig onderzoek hiernaar samen met het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad, de werkgever en de vakbonden.

    lees meer