Vanaf 1 januari 2022 is de pensioenopbouw voor de actieve deelnemers van pensioenfonds MN ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit is tussen de werkgever MN en de vakbonden overeengekomen als onderdeel van gemaakte CAO-afspraken. Voor gepensioneerden en slapers blijft pensioenfonds MN de regeling uitvoeren. Besluiten over de overgang naar een andere pensioenuitvoerder zijn nog niet genomen.

Informatie over “de toekomst van het pensioenfonds MN” vindt u hieronder.

Verder kunt u hier klikken voor een pagina met veelgestelde vragen over de toekomst van Pensioenfonds MN.

 

image

Naar een toekomstbestendig pensioen voor (oud-)MN'ers

  • 23

    jun

    Pensioenfonds MN beraadt zich op de toekomst. De vraag die het bestuur de komende tijd wil beantwoorden is de volgende: hoe zorgen we voor een toekomstbestendig pensioen voor onze (ex)deelnemers en gepensioneerden? Het bestuur doet eerst uitvoerig onderzoek hiernaar samen met het verantwoordingsorgaan, de ondernemingsraad, de werkgever en de vakbonden.

    lees meer