Pensioen 1-2-3 geeft u informatie over de belangrijkste onderdelen van onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 ‘lagen’. 

Laag 1 

De pensioenregeling van Pensioenfonds MN kort uitgelegd (in 5 minuten).
Klik hier voor laag 1.

Laag 2 

Meer uitleg over de pensioenregeling van Pensioenfonds MN (in 30 minuten).
Klik hier voor laag 2.

Laag 3 

Alle juridische en beleidsmatige informatie over Pensioenfonds MN

  • ABTN 2021
    • Financieel Crisisplan (zie ABTN, hoofdstuk 2.15)
    • Herstelplan (zie ABTN, hoofdstuk 4.5)
    • Verklaring beleggingsbeginselen (zie ABTN, hoofdstuk 5.9)
  • SFDR informatieverschaffing