Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering. 

Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum

De AOW-leeftijd ligt in 2016 op 65 jaar en 6 maanden en wordt tot 2021 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De ingangsdatum van uw AOW-uitkering, is afhankelijk van uw geboortedatum.

De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van uw burgerlijke staat

De hoogte van de AOW-uitkering is niet afhankelijk van uw pensioeninkomen of uw eigen vermogen, maar wel van uw burgerlijke staat. Als u alleenstaand bent, krijgt u een hogere AOW-uitkering dan iemand die samenwoont of getrouwd is. De precieze bedragen en regels omtrent de AOW-uitkering vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank

Geen volledige AOW-uitkering als u in het buitenland woont of werkt

Voor elk jaar dat u niet in Nederland woont of werkt, valt uw AOW-uitkering 2% lager uit. Als u een periode in het buitenland woont of werkt, kan het zijn dat u niet verzekerd bent voor een AOW-uitkering. U krijgt dan later geen volledige AOW-uitkering.