Jacques van der Horst

Naam: Jacques van der Horst
Functie: Gepensioneerd
Bestuurslid: (aspirant) bestuurslid namens de pensioengerechtigden

“Besturen van een pensioenfonds voelt als passen op de portemonnee van iemand anders. Of beter gezegd: beheren van het geld van iemand anders. Zo heb ik dat ervaren toen ik voorzitter was van het pensioenfonds voor de werknemers in de agrarische sector. Zo voelt het nu opnieuw als bestuurslid van het Pensioenfonds MN. Een uitdagende klus in een tijdgewricht waarin alles wat met pensioenen te maken heeft steeds verandert.

Het is goed te merken dat het bestuur van Pf MN op één lijn zit en de belangen van álle deelnemers bij elk besluit het zwaarst laat wegen. In zo’n bestuur voel ik me thuis, ook namens gepensioneerden.”