22

jan

Wijzigingen in de pensioenregeling

Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen in de pensioenregeling. We zetten de wijzigingen voor u op een rij.

Wat verandert er in 2021?

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage voor 2021 is 1,185% (in 2020 was dit 1,266%). U bouwt in 2021 dus minder pensioen op dan in 2020. Het opbouwpercentage is ieder jaar anders. Daar leest u hier meer over.

Franchise

De franchise in 2021 is € 14.544 (in 2020 was dit € 14.167). De franchise is het bedrag waarover u geen pensioenpremie betaalt en daarom ook geen pensioen opbouwt. Hoe lager de franchise, hoe meer pensioen opbouwt. De franchise is de fiscaal minimaal toegestane franchise.

Fiscale maximum

Het maximum pensioengevend salaris is € 112.189 in 2021 (in 2020 was dit € 110.111). U bouwt geen pensioen op over het deel van uw salaris boven het fiscaal maximum.

Wat verandert er niet?

De pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd blijft de eerste van de maand waarin u 68 jaar wordt. U kunt vanaf uw 55e met (deeltijd) pensioen gaan.

Pensioenpremie

De totale pensioenpremie blijft waarschijnlijk 26,2% van de pensioengrondslag in 2021. Dit wordt in de CAO afgesproken. MN en u betalen hier ieder een deel van. Het gedeelte van de premie dat MN als werkgever inhoudt op uw salaris blijft 8% van de pensioengrondslag. De inhouding staat op uw salarisstrook.

Inzicht in uw eigen pensioen?
Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u informatie over de AOW en uw pensioen via al uw werkgevers (oud en nieuw). U vindt antwoord op vragen als:

  • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
  • Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
  • Wat ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?
  • Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?