05

jan

Waarschijnlijk geen verlaging van pensioen in 2021

We hoeven de pensioenen in 2021 waarschijnlijk niet te verlagen. De afgelopen maanden hebben we regelmatig gewaarschuwd voor een verlaging van de pensioenen in 2021. Gelukkig lijkt dat nu niet nodig. De voorlopige dekkingsgraad per 31 december 2020 was ruim 95%, inclusief toepassing van de nieuwe Prognosetafels AG 2020. Dit is boven de 90% die minister Koolmees als ondergrens heeft vastgesteld om in te grijpen.


Begin februari definitieve dekkingsgraad

Begin februari is de definitieve dekkingsgraad van 31 december 2020 bekend. We verwachten dat wij dan definitief kunnen vertellen dat wij de pensioenen dit jaar niet hoeven te verlagen.


Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stuur dan een e-mail naar pensioenfondsmn@mn.nl of bel naar 070-31 60466.