19

nov

URM en mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenfonds MN heeft scenariobedragen over uw pensioen aangeleverd aan het NPR met een pessimistisch, een gemiddeld en een positief resultaat. Het is mogelijk om op www.mijnpensioenoverzicht.nl deze resultaten te bekijken. Deze scenariobedragen zijn alleen zichtbaar indien alle pensioenuitvoerders deze bedragen hebben aangeleverd.

 

De scenario’s geven een inschatting van uw totale pensioen (inclusief AOW) in de toekomst. We weten niet hoe het in de toekomst met de economie gaat. De rente kan stijgen of dalen. Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Dat heeft invloed op uw pensioenopbouw. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen. Op basis van veel verschillende berekeningen is uw totale pensioen inclusief AOW ingeschat met een pessimistisch, een gemiddeld en een positief scenario.