19

jun

Terugblik Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden

Dinsdag 11 juni jl. organiseerde Pensioenfonds MN de jaarlijkse Algemene Vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden. De opkomst was groot, het auditorium was goed gevuld met geïnteresseerden, zowel actieven als gepensioneerden. Het bestuur van het pensioenfonds stelde zich voor en beantwoordde aan de hand van een presentatie de vragen uit de zaal. Na een discussie over het opbouwpercentage en de kosten die het pensioenfonds maakt, kwam de mogelijke verlaging aan de orde. Mocht het zover komen, dan wordt een verlaging voor zowel actieven, gewezen deelnemers als gepensioneerden gespreid. Vervolgens werd uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van 2018.
 

Tijdens de presentatie kwam ook de toekomst van het fonds nadrukkelijk aan bod. Daarover vinden gesprekken plaats met onder andere de werkgever, de OR, het verantwoordingsorgaan en het bestuur aan de hand van een aantal scenario's. Het verantwoordingsorgaan vroeg aandacht voor de verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden. Er is dan weer plek voor een nieuw lid. Alle aanwezigen werden opgeroepen "bent u, of kent u iemand die in het verantwoordingsorgaan zitting wil nemen; meld u aan!"
 

Wilt u meer weten de onderwerpen die in de algemene vergadering zijn besproken? Kijk hier de presentatie van de vergadering terug.
 

Lees alles over de financiële ontwikkelingen, de dekkingsgraden, de beleggingen en de kosten van Pensioenfonds MN in het jaarverslag 2018. U kunt het jaarverslag 2018 hier downloaden.

 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar Pensioenfondsmn@mn.nl of bel naar 070 - 31 60466.