20

jun

Risicobereidheid Pensioenfonds MN niet heel veel veranderd

Dit onderzoek werd 4 jaar geleden ook gehouden onder de actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds. Het onderzoek naar de risicobereidheid helpt het bestuur bij het maken van beleidskeuzes en dient als toetsing voor het gevoerde beleid. De uitkomsten van dit onderzoek verschillen niet heel veel van het vorige onderzoek. 

Het bestuur is blij met de respons van 22%

In april werden alle actieve en gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden van het fonds uitgenodigd om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek van het pensioenfonds. In totaal 543 personen (21,8%) vulden de vragenlijst in, waarvan 354 actieve deelnemers (35,9%), 63 pensioengerechtigden (27,9%) en 126 gewezen deelnemers (9,9%). Het bestuur is blij dat de respons hiermee boven het landelijk gemiddelde uitkomt.

Actieve deelnemers zijn bereid om meer risico te nemen en zij denken ook meer risico te kunnen dragen

Het onderzoek geeft het bestuur inzicht in de vraag hoeveel risico belanghebbenden van het pensioenfonds willen lopen. Hoe zij verwachten een eventuele risico’s te kunnen dragen en – bij een eventuele korting – hoe deze verdeeld zou moeten worden. Actieve deelnemers zijn bereid om meer risico te lopen dan pensioengerechtigden. Het meeste risico willen gewezen deelnemers lopen. Zoals verwacht denken actieve deelnemers ook dat zij meer risico kunnen dragen. 

Lees de presentatie van de ALV nog eens terug

Wilt u meer weten over het risicobereidheidsonderzoek, het jaarverslag of over de andere onderwerpen die in de algemene vergadering zijn besproken? Kijk hier de presentatie van de vergadering terug.

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar  Pensioenfondsmn@mn.nl of bel naar 070 – 31 60466.