24

jan

Pensioenreglement 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is Pensioenfonds MN een gesloten pensioenfonds. Dit wil zeggen dat de werknemers van MN en van de Vakraad geen pensioen meer opbouwen bij het pensioenfonds.  

Het pensioenreglement Pensioenfonds MN 2022  is van toepassing op deelnemers die op 31 december 2021 premievrij voortzetten wegens arbeidsongeschiktheid, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.